Però també a les regions riques sovintegen els problemes...

Però també a les regions riques sovintegen els problemes. A la província de Barcelona hi ha aproximadament 550 automòbils per quilòmetre de carretera quan el terme mig nacional és d’uns 50 automòbils per quilòmetre. A Barcelona viu el 10% dels nens en edat d’escolaritat obligatòria; l’Estat ha construït amb prou feines el 5% de les escoles en aquesta zona. El resultat és un dèficit angoixós d’escolaritat. Resulta, doncs, clar que els problemes són regionals, però no resulta menys evident que les seves causes són nacionals, ja que és a la capital on s’administren els pressupostos generals de l’Estat. Els qui ignoren els problemes disposen dels mitjans i els qui sofreixen les dificultats no disposen de finançament. Com deia un polític nord-americà, a la capital del país hi ha cada vegada més diners i menys idees, mentre que a nivell local, a la base del país, hi ha les idees perquè hi ha els problemes, però falten els diners.

Al que hem dit s’afegeix el procés d’urbanització. El desenrotllament econòmic, probablement perquè es basa en el desenrotllament industrial, té com a conseqüència el gegantisme creixent de les ciutats. A Espanya, un de cada cinc espanyols viu a Madrid o a Barcelona, per no citar més que una dada. Aquest procés no és un accident sinó que té un caràcter universal amb explicacions ben definides en termes econòmics. Aquesta concentració urbana planteja qüestions addicionals de tipus local i regional. El transport urbà, l’escolaritat, la higiene pública, la pol•lució, són qüestions que s’han de resoldre a nivell local. Les seves conseqüències, en canvi, per la quantitat de persones a qui afecten, tenen repercussions nacionals. Dit d’una altra manera, si les entitats locals poguessin resoldre aquests problemes haurien resolt qüestions importants que l’Administració Central ha de resoldre, però que no resol. Per això es pot dir que, amb el fenomen de les grans ciutats, la descentralització permet als organismes locals de resoldre les seves qüestions i a l’Administració Central de desprendre’s de greus problemes que no pot resoldre.

 

Fuente: Introducció a l'economia de Catalunya. Ramon Trias Fargas. Edicions 62.Barcelona.1972.

 

« volver