Sembla que el juliol del 2010 el Govern espanyol va pressionar fortament els altres governs europeus...

Sembla que el juliol del 2010 el Govern espanyol va pressionar fortament els altres governs europeus per fer públiques les dades detallades de les proves d’estrès a què es van sotmetre bancs i caixes d’arreu del continent amb l’objectiu de demostrar la solvència dels sistemes financers nacionals. Aquests tests van revelar que tant Unnim com Caixa Catalunya no superarien una situació econòmica tan extrema com altament improbable, però és que fins i tot el mateix president del Banc d’Espanya va reconèixer que no tenia gaire sentit comparar els resultats de les diverses entitats perquè se les havia sotmès a pressions diferents. Però els resultats d’aquells tests sí que van servir per pressionar les caixes encara més. A banda d’això, el Govern espanyol ha seguit magistralment una estratègia encaminada a desarticular el sistema de caixes català a través del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB): amb els diners dels contribuents catalans provinents del dèficit fiscal ha atorgat préstecs a les caixes catalanes a un interès desmesurat. Concretament, del 7,75% a retornar en cinc anys. Si les entitats no poden tornar els préstecs, l’Estat espanyol s’apropiarà de les caixes catalanes i, per tant, també dels estalvis del clients catalans. En resum, que amb els diners dels contribuents catalans s’apropiarà dels estalvis dels catalans.

 

Fuente: Converses amb Oriol Junqueras.Bernat Ferrer.Viena Edicions.Barcelona.2011.

 

« volver